Az internetes vásárlás esetén a fogyasztó és a vállalkozó között létrejött szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet (rendelet) alapján minden fogyasztót elállási jog (a termék visszaküldésének joga, visszaküldési garancia) illet meg.

A fogyasztónak minősülő vásárló a szerződéstől 14 naptári napon belül (beleértve a 14. naptári napot is) indokolás nélkül elállhat. A fogyasztó az elállási jogát a megrendelt termék átvételét követően gyakorolhatja. Az elállásra nyitva álló időintervallum az átvételt követő 1. naptól a 14. nap éjfélig. Az elállási jog személyes átvétel esetén is megilleti a vevőt abban az esetben, ha a rendelés leadására, a termék kifizetésére weboldalunkon keresztül került sor.

Az Elállási/Felmondási nyilatkozatot a cégadatoknál feltüntetett telefonszámon, e-mailen, vagy postai úton lehet gyakorolni.

A termék visszaküldése: Az átvett állapotban, a fogyasztó saját költségére, számlával történő igazolás mellett.